NUL. @ Kichijoji SHUFFLE - Tokyo (JP) - 17 octobre 2023