NUL. @ Kichijoji SHUFFLE - Tokyo (JP) - 16 septembre 2023